Inschrijving Herinschrijven

Einde: 01/09/2021


Hier kan je laten weten of je kind volgend scoutsjaar (2021-2022) nog naar de scouts komt. Dit formulier is dus enkel voor reeds bestaande leden. Voor nieuwe inschrijvingen, klik op de tab 'Inschrijven'.

Het lidgeld moet gestort worden op het volgende rekeningnummer BE93 7340 3969 8267 met vermelding van naam en tak. Lidgeld betalen kan vanaf 1 augustus van dat werkjaar.

Het lidgeld bedraagt 45€ voor het eerste kind, de volgende kinderen betalen slechts 43€.

Uw kind mag natuurlijk komen proberen, als hij/zij langer dan 3 vergaderingen (activiteiten) blijft, vragen we om in te schrijven.

Gelieve iets te laten weten en het inschrijvingsgeld te storten ten laatste op 16 september.

Laten we beginnen

De inschrijvingen zijn afgesloten